Aktualności

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice

  O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice, przy ul. Myśliwskiej.

  czytaj dalej…

 • Folder informacyjny na temat hodowli bydła mięsnego

  W zakładce „do pobrania” opublikowano folder informacyjny na temat hodowli bydła mięsnego w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją opracowaną przez prof. dr hab. inż. arch. Piotra Herbuta oraz dr hab. inż. Sabinę Angrecką, prof. URK.

  czytaj dalej…

 • Wyniki ankiety

  W zakładce konsultacje społeczne – opublikowane zostały wyniki ankiety opracowanej w ramach konsultacji społecznych w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.

  czytaj dalej…

 • Konsultacje – zmiana fragmentu planu Bieńkowice ul. Myśliwska

  Ruszają konsultacje społeczne dla projektu zmiany fragmentu planu miejscowego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej. Możesz mieć wpływ na zapisy planu dla tego obszaru, biorąc udział w konsultacjach społecznych.

  czytaj dalej…