Aktualności

 • Wyłożenie do publicznego wglądu

  Wójt Gminy Krzyżanowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ul. Myśliwskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 20 lutego 2023 r.Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w godzinach pracy […]

  czytaj dalej…

 • Ogłoszenie Wójta Gmina Krzyżanowice.

  Ogłoszenie Wójta Gmina Krzyżanowice o wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ulicy Myśliwskiej.

  czytaj dalej…

 • Termin kolejnego spotkania w ramach poszerzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany planu miejscowego dla terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach

  W ramach projektu „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dnia 21.07.2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie w terenie z mieszkańcami i zainteresowanymi tematyką zmiany planu przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach. Na kolejne spotkanie warsztatowe zapraszamy do Urzędu Gminy w poniedziałek 03.10.2022 r. na godzinę 16.00

  czytaj dalej…

 • Odwołanie spotkania w dniu 11.08.2022 r.

  W związku z prośbami mieszkańców o przesunięcie terminu spotkania w ramach poszerzonych konsultacji społecznych dotyczących terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach, które miało odbyć się w Urzędzie Gminy dnia 11.08.2022 r. o godz. 16.00, informujemy, iż spotkanie to zostało odwołane. Informacja o kolejnym wyznaczonym terminie spotkania zostanie opublikowana po jego ustaleniu.

  czytaj dalej…