Dokumenty planistyczne w trakcie opracowania

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZENNEGO

  • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, obejmujący teren położony w sołectwie Bieńkowice;
  • projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, obejmujący teren położony w sołectwie Bolesław;
  • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, obejmujący teren w sołectwie Tworków;
  • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice , obejmujący obszary położone w sołectwach: Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska, Rudyszwałd, Zabełków, Chałupki; 

PROJEKTY ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujący w części „kierunki” teren w Zabełkowie;
Uchwała o przystąpieniu Nr XXXII/49/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2021 r.