Konsultacje – zmiana fragmentu planu Bieńkowice ul. Myśliwska

Ruszają konsultacje społeczne dla projektu zmiany fragmentu planu miejscowego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej.

Możesz mieć wpływ na zapisy planu dla tego obszaru, biorąc udział w konsultacjach społecznych.
W konsultacjach może wziąć udział każdy!
W ramach konsultacji prosimy o wypełnienie ankiety zamieszczonej na naszej stronie internetowej w zakładce „KONSULTACJE”

W trakcie konsultacji odbędą się również: spacer badawczy i warsztaty. Do współpracy zaproszeni zostaną zewnętrzni eksperci z dziedziny planowani przestrzennego oraz ochrony środowiska.