Kontakt

Urząd Gminy Krzyżanowice

Referat Gospodarki Przestrzennej

47-451 Krzyżanowice ul. Główna 5

telefon 32 419 40 50 wew. 135, 141

e-mail: zagospodarowanie@krzyzanowice.pl, infrastruktura@krzyzanowice.pl