Obowiązujące dokumenty planistyczne

Na terenie naszej gminy obowiązuje Studium uwarunkowań zmienione i zatwierdzone Uchwałą Nr 0007.XIX.35.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2016 r.


Na terenie naszej gminy obowiązują plany miejscowe zatwierdzone Uchwałami:

Uchwała Nr XLIV/22/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 czerwca 2010 r. – aktualny w części

Część graficzna do Uchwały Nr XLIV/22/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 czerwca 2010 r.


Uchwała Nr 0007.XXXVI.82.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 r. – cały obszar

Część graficzna Uchwały Nr 0007.XXXVI.82.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 r.


Uchwała Nr 0007.XXIV.74.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2016 r. – teren w miejscowości Krzyżanowice


Uchwała Nr 0007.XXXIII.50.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 września 2017 r. – teren w miejscowości Tworków


Uchwała Nr XVII/5/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 stycznia 2020 r. – teren w miejscowości Owsiszcze


Uchwała Nr XXIX/14/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2021 r. – teren w miejscowości Tworków