Zmiana fragmentu planu w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

28.02.2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety – wyniki ankiety


Archiwum wpisu

Ruszają konsultacje społeczne dla projektu zmiany planu miejscowego  dla fragmentu zlokalizowanego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej!

Możesz mieć wpływ na zapisy planu dla obszaru określonego wyżej, biorąc udział w konsultacjach społecznych.
W konsultacjach może wziąć udział każdy!
W ramach konsultacji prosimy o wypełnienie ankiety zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

W trakcie konsultacji odbędą się również: spacer badawczy i warsztaty. Do współpracy zaproszeni zostaną zewnętrzni eksperci z dziedziny planowani przestrzennego oraz ochrony środowiska.

O terminach spotkań i poszczególnych etapach konsultacji informować będziemy na naszej stronie internetowej w zakładce „AKTUALNOŚCI”

ANKIETA

W związku z zamiarem ukończenia procedury opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach, zwracam się do Państwa z prośbą
o wypełnienie poniższej ankiety, aby uwzględnić głos mieszkańców w podejmowaniu decyzji o przyszłym przeznaczeniu tego miejsca.

Ankieta w wersji tradycyjnej dostępna jest w formacie PDF:

Ankietę w formie tradycyjnej można złożyć tut. Urzędzie  (osobiście, za pośrednictwem poczty lub wysłać jej skan/zdjęcie na adres e-mail: ug@krzyzanowice.pl).

Ankietę można również wypełnić online klikając w poniższy link:

ANKIETA – Konsultacje społeczne w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach

Ankietę można wypełnić i złożyć w terminie do 15.11.2021 r.

Zapewniam, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane zbiorczo przy opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wypełnienie ankiety! 

                                                                       Wójt Gminy Krzyżanowice

                                                                            Grzegorz Utracki

Ankietę opracowano w ramach projektu pn. Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.