Spotkania w ramach poszerzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany planu miejscowego dla terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach

W związku z kontynuacją działań podjętych w ramach projektu „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”,  informujemy o terminach kolejnych spotkań z mieszkańcami i zainteresowanymi tematyką zmiany planu przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.

Pierwsze spotkanie – spacer badawczy – odbędzie się w czwartek 21.07.2022 r. o godz. 17.00 przy
ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.

Na kolejne spotkanie zapraszamy do Urzędu Gminy w dniu 11.08.2022 r. o godzinie 16.00.

Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali zewnętrzni eksperci z dziedziny planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.