Aktualności

 • Wyłożenie do publicznego wglądu

  Wójt Gminy Krzyżanowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie dotyczy projektu zmiany studium , do którego Rada Gminy Krzyżanowice przystąpiła Uchwałą Nr XXIX/70/2020 z dnia 27 października 2020 r. Wyłożenie będzie trwało w terminie od 30.05.2022 do 30.06.2022 […]

  czytaj dalej…

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice

  O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice, przy ul. Myśliwskiej.

  czytaj dalej…

 • Folder informacyjny na temat hodowli bydła mięsnego

  W zakładce „do pobrania” opublikowano folder informacyjny na temat hodowli bydła mięsnego w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją opracowaną przez prof. dr hab. inż. arch. Piotra Herbuta oraz dr hab. inż. Sabinę Angrecką, prof. URK.

  czytaj dalej…

 • Wyniki ankiety

  W zakładce konsultacje społeczne – opublikowane zostały wyniki ankiety opracowanej w ramach konsultacji społecznych w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.

  czytaj dalej…