Folder informacyjny na temat hodowli bydła mięsnego

W zakładce „do pobrania” opublikowano folder informacyjny na temat hodowli bydła mięsnego w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją opracowaną przez prof. dr hab. inż. arch. Piotra Herbuta oraz dr hab. inż. Sabinę Angrecką, prof. URK.

Wyniki ankiety

W zakładce konsultacje społeczne – opublikowane zostały wyniki ankiety opracowanej w ramach konsultacji społecznych w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.