Termin kolejnego spotkania w ramach poszerzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany planu miejscowego dla terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach

W ramach projektu „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dnia 21.07.2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie w terenie z mieszkańcami i zainteresowanymi tematyką zmiany planu przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.

Na kolejne spotkanie warsztatowe zapraszamy do Urzędu Gminy w poniedziałek 03.10.2022 r. na godzinę 16.00