Wyniki ankiety

W zakładce konsultacje społeczne – opublikowane zostały wyniki ankiety opracowanej w ramach konsultacji społecznych w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.